Medlemskab

Ændring af medlemsform m.m.

Hvis man ønsker at ændre sin medlemsform, f.eks. fra ventelistemedlemskab til fuldt medlemskab i forbindelse med pensionering , skal man maile til foreningen kke@kk-e.dk med angivelse af navn, cpr.nr. og den ønskede ændring.

Andre ændringer, som f. eks. ændring af bopæl, e-mail adresse og telefonnummer indsendes på samme måde.

Eventuel udmeldelse af foreningen meddeles også på kke@kk-e.dk, og skal i givet fald ske med 3 måneders varsel.