Nyheder

Nyhedsbrev 2 - juni 2024Formanden har ordet

Kære alle                                                                                                                                                

Sommeren er over os, vinterens og forårets våde og kolde vejr er glemt, og badesæsonen er nu kommet i gang.

Vi har afsluttet forårets arrangementer med stor tilslutning og en dejlig forårsudflugt til den smukke Sofiero Blomsterpark i Helsingborg. Turen samlede 113 medlemmer, og fandt i

øvrigt sted på foreningens 110 års fødselsdag.

 

Efterårsprogrammet byder på 3 arrangementer startende den 3.september.

Vi håber det falder i jeres smag og med fortsat stor tilslutning.

Vores nye betalingssystem med kortbetaling af de symbolske 100,- kr., fungerer nu godt. Husk at bruge jeres eget medlemsnummer ved betalingen og sikre jer, at I har fået en

kvittering for betalingen, da det er tilmeldingen. Ellers er I ikke tilmeldt.


Husk også at eventuelle afbud skal ske inden tilmeldingsfristens udløb, da vi skal betale for det antal deltagere, der er tilmeldt denne dag.

De seneste overenskomstforhandlinger  på arbejdsmarkedet har også haft betydning for os.

”Når det regner på præsten – drypper det også på degnen”. Læs mere nedenfor.

 

Efterårets program er :


Tirsdag d. 3. september – Besøg på Frilandsmuseet i Sorgenfri.

Mandag d. 21. oktober – Foredrag i Odd Fellow Palæet om det forunderlige danske sprog .

Torsdag d. 12. december – Det traditionelle julearrangement i Festsalen Odd Fellow Palæet.


Overenskomstfornyelsen 2024

 

Den nye overenskomst er nu vedtaget med et overvældende flertal, hvor mere end 90 % af de stemmeafgivende lønmodtagere stemte for. Den nye overenskomst er gældende fra

1. april, og løber frem til 31. marts 2025.

 

Overenskomstrammen endte på 8,8 %, hvilket er historisk højt, og skyldes primært efterslæbet efter den høje inflation. Af de 8,8 % udgør lønandelen 6,51 %, som også

tjenestemandspensionen reguleres efter. De øvrige godt 2 % i overenskomstresultatet bruges til organisationernes særlige krav (og her er tjenestemandspensionister ikke en

særlig attraktiv gruppe), lokal løndannelse etc., altså forhold der er knyttet til dem, der fortsat er på arbejdsmarkedet.

 

Tjenestemandspensionen hæves altså over den 2 årige overenskomstperiode med 6,51 %. Som vi kunne se på forrige pensionsopgørelse, blev pensionen reguleret med

tilbagevirkende kraft tilbage til 1. april 2024 med 4 %. Næste regulering finder sted pr. 1. oktober 2024 med 1,74 %. Sidste regulering finder sted i løbet af 2025 (det endelige

tidspunkt kendes endnu ikke) med 0,77 %.

 

Uden for overenskomstområdet mangler vi nu en afgørelse om hvorvidt folkepensionen, får en inflationsbegrundet regulering. Om det sker, må vi vente at se. Da finansloven er

 vedtaget for 2024, skal vi nok regne med, at dette først sker i 2025 (hvis det sker).


Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.


På bestyrelsens vegne

Finn Andersen


Nyhedsbrev 1 - februar 2024Formanden har ordet

 

Kære alle                                                                                                                                                

Så er vi kommet et stykke ind i 2024. Godt nytår. Håber I alle er kommet godt ind i det nye år,

selv om det har været en kold men flot begyndelse med masser af sne og frost og også en del sol. 

Tiden nærmer sig for vores ordinære generalforsamling den 14. marts 2024 i Odd Fellow Palæet.

Forårsprogrammet blev udsendt lige inden jul, og det første arrangement afvikles i Odd Fellow Palæet den 21. februar – Rejseforedrag.

 

Dagsorden, beretning og regnskab udsendes i uge 10. 

 

Med venlig hilsen

 

På bestyrelsens vegne

Finn Andersen.


Nyhedsbrev 3 - december 2023


Formanden har ordet                                                                                                                                  

 

Kære alle

Så nærmer vi os julen og nytåret og den hidtidige milde vinter blev her på det sidste afløst af kraftigt snefald og hård frost mange steder.

Der er dog stadig smitterisiko for Covid 19 og influenza på trods af en massiv vaccinationskampagne. Det er derfor fortsat vigtigt, at man kun deltager i arrangementerne, hvis man er rask og ikke frembyder smitterisiko.


Vi er på vej ind i Embedsmandsforeningens 11. år som interesseforening, og kan se tilbage på en række gode arrangementer i 2023.

Den 7. december afholdt vi det traditionelle julearrangement i Odd Fellow Palæet med god tilslutning, hvor også Interesseforeningen deltog og støttede arrangementet.


Vores ændrede tilmeldingssystem med egenbetaling 100.- kr. og kortbetaling som tilmelding, fungerer godt, og har fået gode tilbagemeldinger fra rigtig mange af jer.

OBS: KKE skal opfordre til, at man alene bruger Mobile Pay eller Visa/Dankort, da KKE ellers skal betale ekstra gebyrer, når medlemmerne anvender andre betalingskort som MasterCard m.v.

Husk at tjekke at du har fået både en betalingskvittering og en tilmeldingskvittering via din mail. Får du ikke det, er du ikke tilmeldt, og har ikke betalt.   

 

OBS OBS -  KKE har fået nyt telefonnr. Fra 1. januar 2024 er nummeret 24 75 50 20.

 

Forårsprogrammet 2024 er:

Onsdag den 21. februar i Odd Fellow Palæet – Et spændene rejseforedrag - kl. 11.00. Adgang fra kl. 10.30.

Torsdag den 14. marts - KKEs ordinære generalforsamling i Odd Fellow Palæet kl. 15.30.

Mandag den 27. maj. Bustur til Sofiero Slot. Afgang kl. 8.30 fra Hellerup Stationsplads. 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Mange hilsener

 

Finn Andersen

Formand

 

 

Ventelistemedlemmer

 

Ifølge KKEs vedtægt kan man maksimalt fortsætte som ventelistemedlem frem til, at man går på pension. Herefter skal man overgå til at være fuldt betalende medlem med de rettigheder – blandt andet mulighed for at deltage i arrangementer – dette indebærer.

Bestyrelsen har konstateret, at flere ventelistemedlemmer har glemt eller undladt at melde sig som fuldt medlem i forbindelse med deres overgang til pension. Dette kan som nævnt være en forglemmelse, men uanset hvad skal dette bringes i orden.

Så hvis du er ventelistemedlem, og gået på pension, og ønsker at fortsætte som medlem af Embedsmandsforeningen, skal du snarest muligt rette henvendelse til sekretariatet, så dit medlemskab kan blive korrekt opdateret.

 

Nyhedsbrev 2 - juli 2023Formanden har ordetKære alle                                                                                                                                                

 

Så er sommeren over os, hedebølge og høje badevandstemperaturer er nu dagligdag.

Forårets arrangementer er vel overstået med en god tilslutning og fine tilbagemeldinger

fra jer.

Efterårsprogrammet byder på  3 arrangementer, busudflugt til Jernbanemuseet i Odense,

Foredrag i Odd. Fellow Palæet om Sirius Patruljen i Grønland og vores julearrangement.

 

Som vi orienterede om på generalforsamlingen, genindføres egenbetalingen ved arrangementerne.

Indtil videre vil det være 100.- kr. til alle arrangementer.

 

Tilmeldingsmetoden er lidt ændret. 

Betaling for deltagelse i arrangementet sker fremover i forbindelse med tilmeldingen på hjemmesiden. Man er dermed først tilmeldt, når de 100 kr. er indbetalt inden tilmeldingsfristens udløb.

Udover at vi slipper for at opkræve betalingen på dagen for arrangementet, får vi også dækket en del af udgiften til arrangementet ved udeblivelse og framelding efter tilmeldingsfristens udløb, når der er betalt på forhånd.

Proceduren er indbetaling ved Mobile Pay eller Dankort/Visakort fremgår af efterårsprogrammet, der udsendes samtidig med Nyhedsbrevet.

 

HUSK: MAN KAN IKKE LÆNGERE BETALE KONTANT FOR DELTAGELSE I KKEs ARRANGEMENTER.

  

Tjenestemændenes Forsikring

 

Som I alle ved, modtager KKE et stort tilskud til vore arrangementer fra Tjenestemændenes Forsikring (TJM). Vi får tilskud efter, hvor mange af deltagerne i de enkelte arrangementer, der har en eller flere af deres forsikringer i TJM. Selvom langt hovedparten af deltagerne i vore arrangementer har deres forsikringer i TJM, vil det være dejligt, såfremt endnu flere bliver kunder i TJM. Man behøver ikke at overflytte hele sin forsikringsportefølje til TJM – man kan nøjes med en enkelt forsikring. Så hvis man står og mangler eksempelvis en rejseforsikring, så overvej om du ikke vil tegne den i TJM, så KKE kan få gavn heraf. 


Procedurer for regulering af tjenestemandspensionen

 

På generalforsamlingen i marts redegjorde formanden for pensionsreguleringen som følge af overenskomsten og reguleringsordningen. Til gavn for alle gentages her redegørelsen. Det hele bygger på den overenskomstaftale, der blev indgået pr. 1. april 2021, og gælder frem til 31. marts 2024. Da tjenestemandspensionen reguleres efter samme formel som lønudviklingen, ser udviklingen gennem overenskomstperioden i pensionen således ud:

 

Københavns Kommune      Region Hovedstaden

 

  1. oktober 2022                                2,55 %                                1,82 %
  2. januar 2023                                  0                                          0,77 %
  3. april 2023                                     0,3 %                                  0
  4. oktober 2023                                0,99 %                                0,95 %

 

Herudover er aftalt en reguleringsordning, der skal matche lønudviklingen på det private arbejdsmarked i overenskomstperioden. Reguleringsordningen betyder, at offentligt ansatte i overenskomstperioden modtager 80 % af lønstigningen på det private arbejdsmarked. Reguleringsordningen reguleres bagudrettet. Når der skal indgås ny overenskomst på det offentlige område i 2024, skal vi nok regne med at eventuelle lønstigninger, som følge af reguleringsordningen, der kan blive påvirket af den relativ store lønstigning, der blev opnået ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2023, indregnes i de fremtidige lønninger ved overenskomstfornyelsen i 2024. Sagt med andre ord kan vi håbe, at det gode resultat i 2023 for det private arbejdsmarked vil påvirke tjenestemandspensionen i gunstig retning ved overenskomstfornyelsen næste å

der får virkning fra 1. april 2024.


I ønskes alle en rigtig god sommer.

 

Mange hilsener

 

Finn Andersen

Formand

Nyhedsbrev nr. 1. februar 2023
 

 

 Formanden har ordet

 Kære alle              

 Så er vi kommet et stykke ind i 2023, og tiden for vores ordinære generalforsamling den 16. marts nærmer sig. I år har vi heldigvis ikke coronaens skygge og restriktioner over os.

Det er vores 10. generalforsamling som interesseforening.

Forårsprogrammet for 2023 blev udsendt lige før jul, og det første arrangement – rundvisning i Odd Fellow Palæets historiske bygning og foredrag om dets historie, blev afviklet den 6. februar med 105 deltagere.

Dagsorden, beretning og regnskab udsendes primo marts.

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

 Finn Andersen

                                                                                                                                

Nyhedsbrev nr. 2. december 2022

Kære alle                                                                                                                                               

Vinteren er over os. Indtil videre rimelig mild selvom vi de seneste dage har oplevet kraftig frost og snefald.

I år har vi heldigvis ikke store corona problemer, men vi skal fortsat være påpasselige og hjælpe hinanden ved at forebygge Covid 19 smitterisikoen mest muligt. Der er desværre stadig smitterisiko rundt omkring. Derfor er det fortsat vigtigt, at man kun deltager, hvis man er rask, og ikke frembyder en smitterisiko. Vi håber alle vores arrangementer kan gennemføres uden restriktioner.

Den 8. december afholdt vi julearrangement i Odd Fellow Palæet med god tilslutning. Og vi er i år sluppet for den ærgerlige smittesituation, vi var igennem efter sidste års julefrokost.

KKE går nu ind i sit 10 år i sin nuværende opbygning. Vi afholder den ordinære generalforsamling den 16. marts 2023 – indkaldelse hertil udsendes medio februar. 

Vores tilmeldingssystem fungerer godt. Der er fortsat enkelte, der har haft problemer med at få kvittering ved tilmelding. Det er derfor en god ide først at tjekke i ”spam mail ” inden I eventuelt ringer til foreningen. Flere har fået bekræftelsen der.

Forårsprogrammet 2023 er:

Mandag den 6. februar i Odd Fellow Palæet – dets historie og rundvisning – mødetid kl. 10.30.

Torsdag den 16. marts – KKEs ordinære generalforsamling kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet.  

Onsdag den 12. april – Bustur med besøg og guidet rundtur i Roskilde Domkirke.

Mandag den 15. maj – Bustur til Vordingborg Slotsruin og Thorsvang museum på Møn.

Onsdag den 7. juni – Bustur til Odense Jernbanemuseum. 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener

Finn Andersen

Formand Nyhedsbrev nr. 1. juni 2022

Kære alle.

Sommeren er over os – juni har været en fin start på en forhåbentlig varm og solrig sommer.

Corona er ikke længere dominerende, så forhåbentlig vil vi kunne afvikle vores planlagte arrangementer i efteråret uden problemer og generende restriktioner.

Selv om der ikke pt. er nogen restriktioner, så kan de komme igen til efteråret. Med regeringens og sundhedsmyndighedernes seneste udmelding den 22. juni, skal vi forvente en stigning i smittetallet til efteråret. Vi skal derfor alle fortsat sætte hygiejnereglerne højt, og følge de anbefalinger der udstikkes.  Det hjælper os alle. Så brug af håndsprit kan fortsat være en god ide. Deltag kun i arrangementerne, hvis du er rask og symptomfri.

Vi har sammensat et varieret program, som sendes ud i disse dage.

Vær opmærksom på, at tilmelding til det første arrangement, allerede starter den 18. juli.

Vi håber, I vil synes om programmet, og at der fortsat vil være stor tilslutning til arrangementerne.

Efterårsprogrammets afviklingsdatoer er :

31. august – Sejltur til Hven – Med det gode skib BJØRNSHOLM.                                                                           

3. oktober – Foredrag med skuespiller Preben Kristensen og Journalist Danni Travn i Odd Fellow Palæet.                                                            

3. november – Musikaften på spillestedet BARTOFF – ved Frederiksbergcentret.                                                       

8. december – Julearrangement  i Odd Fellow Palæet.

Skriv datoerne i kalenderen, og se nærmere vedr. deltagerantal og tilmeldingsfrister i det udsendte program.

I ønskes alle en god sommer.

Sommerhilsen fra bestyrelsen    

Finn Andersen

Formand           

Nyhedsbrev nr. 4. december 2021Formanden har ordet 

Kære alle

Vinteren er over os. Indtil videre mild. Det er lidt i skyggen af en stadigt stigende coronasmitte, som desværre lægger en dæmper på mange aktiviteter. 

Det betyder, at vi i bestyrelsen har besluttet at vi indtil videre af sikkerheds- og forebyggelseshensyn, skal forevise gyldigt coronapas eller en gyldig negativ covid-19 test ved alle vore arrangementer. Den 9. december holdt vi julearrangement i Odd Fellow Palæet med god tilslutning og med forevisning af coronapas.

 

Vi har i 2021 ikke kunnet gennemføre et fuldt program på grund af coronarestriktioner. Fire ud af fem forårsarrangementer måtte aflyses, og generalforsamlingen blev udskudt til den 7. oktober.

 

Det lykkedes dog at gennemføre seks arrangementer inkl. generalforsamlingen og nu også julearrangementet den 9. december.

 

KKE går nu ind i sit 9. år, og afholder forventeligt sin ordinære generalforsamling den 17. marts 2022 – indkaldelse hertil udsendes medio februar.

 

Der er god tilslutning til arrangementerne, og på den afholdte generalforsamling var der stor opbakning til at fortsætte med et blandet indhold af arrangementer, herunder gerne teater- og musikarrangementer, som oftest vil være aftenarrangementer.


Vores tilmeldingssystem fungerer godt. Der har for nogle været problemer med at få kvittering ved tilmelding. Det har vist sig, at flere har fået bekræftelsen i ”spam mail”. Så gå altid ind i den funktion, inden i eventuelt ringer til foreningen.

 

Foreningen har opsagt samarbejdet med Hellerup Call-center, som man hidtil er kommet i kontakt med, når man har ringet til foreningen.

 

Funktionen er fra 1. januar 2022 overtaget af Gunnel Arnesen i vores administration. Foreningens telefonnummer er uændret 33 21 86 72. Der vil være telefontid hver tirsdag fra kl. 10 – 13. Herudover kan der altid opnås kontakt ved henvendelse til vores e-mail: kke@kk-e.dk, og beskeder til vores telefonsvarer vil ligeledes blive besvaret via e-mail.

 

Forårsprogrammet 2022 er:

 

Onsdag den 19. januar – Odd Fellow Palæet – skuespiller Preben Kristensen underholder.’

Onsdag den 23. februar – Odd Fellow Palæet – journalist Troels Mylenberg.

Torsdag den 17. marts – Odd Fellow Palæet – ordinær generalforsamling.

Onsdag den 4. maj – bus tur – besøg på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – frokost på kro.

Torsdag den 2. juni – bus tur – besøg i Andelslandsbyen Nyvang – spisning i Holbæk.

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Mange hilsener      

Finn Andersen

Formand                                                                                                                                                                        

 

 

 

TIDLIG PENSION   

 

Alle er formentlig klar over, at et flertal i folketinget har vedtaget en supplerende pensionsordning – også kaldet ”Arne -Pension”. Men er du klar over, at man også kan modtage pensionen, hvis man er tjenestemandspensionist. Betingelsen er, at man fortsat er på arbejde frem til pensionstidspunket, og at man har været på arbejdsmarkedet i mellem 42 og 45 år – afhængig af fødselstidspunkt. Hvis man opfylder disse betingelser, kan man modtage Tidlig pension frem til man når sin folkepensionsalder. Ydelsens størrelse er afhængig af ens øvrige pensionsforhold – herunder tjenestemandspensionen.

Såfremt man ønsker yderligere oplysning om ”Tidlig pension” kan man gå ind på hjemmesiden: www.borger.dk, hvor der også kan søges om at komme i betragtning til ”Tidlig pension”.


Nyhedsbrev nr. 3. september 2021

Formanden har ordet

Kære alle

Efteråret nærmer sig, vi er kommet godt igennem en solrig sommer, coronapandemien er under kontrol, og vi håber nu at kunne gennemføre et fuldt efterårsprogram uden væsentlige coronarestriktioner. Vi har allerede gennemført 2 af efterårets planlagte arrangementer med god deltagelse. En dejlig tur til Sorø Akademi m.m. og dejlig frokost menu i Parnashuset med 105 deltagere, og den 22. september hvor vi fik et meget aktuelt foredrag i Odd Fellow Palæet med meteorolog  Jesper Theilgaard med temaet ” Mellem orkaner og klimaændringer” med hyggelig efterfølgende frokost  og deltagelse af mere end 100 medlemmer.

Vores ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.30. i Odd Fellow Palæet. Indkaldelse hertil er udsendt den 7. september 2021 med sidste frist for tilmelding den 29. september 2021.

Dagsorden, årsrapport 2020 og budget 2022 til generalforsamlingen er udsendt pr. mail den 29. september. Den skriftlige beretning kan læses på foreningens hjemmeside.

 Efterårshilsen

Finn Andersen

Formand                                                                                                                                                                        

 

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er modtaget  nedennævnte om fald i reallønnen for offentlig ansatte. Da eksempelvis udviklingen i tjenestemandspensionen følger den offentlige lønudvikling, har denne udvikling stor betydning.

Fald i reallønnen i den offentlige sektor i 2. kvartal 2021.

I den private sektor var lønudviklingen 3,4 pct. i 2. kvartal 2021, i henhold til Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks. Det er 0,9 pct.-point højere end i 1. kvartal 2021. Den private lønstigningstakt er dermed højere end inden Covid-19-krisen. Lønstigningstakten for statsansatte var på 0,6 pct. i 2. kvartal 2021, mens lønstigningstakten for kommunalt- og regionalt ansatte var på hhv. 1,4 og 0,3 pct.

Lønudviklingen for ansatte i staten og kommunalt ansatte tiltog med hhv. 0,1 pct.- point og 0,4 pct.-point sammenlignet med 1. kvartal 2021, mens den for de regionalt ansatte aftog med 1,6 pct.-point. Den regionale lønudvikling er blandt andet påvirket af, at der er grupper som ikke fik reguleret lønnen den 1. april 2021 som følge af uafsluttede overenskomstforhandlinger.

De faktiske lønstigninger i de offentlige delsektorer er i 2. kvartal 2021 lavere end de aftalte lønstigninger. Lønudviklingen i privat og offentlig sektor er baseret på Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks. og DA’s Konjunktur Statistik. Inflationen var 1,6 pct. i 2. kvartal 2021, hvilket er 0,9 pct.-point højere end i 1. kvartal 2021. Dette betyder, at der var en reallønstilbagegang for både ansatte i kommuner, regioner og i staten på hhv. 0,2 pct., 1,3 pct. og 1,0 pct.

Reallønsfremgangen er således, siden foregående kvartal, aftaget for ansatte i både kommuner, regioner og staten. I den private sektor er reallønsfremgangen 1,8 pct., ligesom i forrige kvartal. Det standardberegnede indeks tager hånd om problemet med sammensætningseffekter i det hidtidige implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks har gennemsnitligt indebåret en højere lønudvikling i den private sektor end det implicitte lønindeks, og viser en lønudvikling ganske tæt på opgørelsen for DA-området. Der er mindre forskel på udviklingerne i det standardberegnede lønindeks og det implicitte lønindeks for de offentlige delsektorer.

FH ønsker en justering af ATP’s forretningsmodel

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som bl.a. udvider ATP’s bestyrelses indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget i ATP mv. i høring.

FH skal indledningsvist fremhæve, at lovforslaget er udarbejdet efter indstilling fra en enig  ATP-bestyrelse, hvor FH som bekendt er repræsenteret.

FH bakker fuldt ud op om lovudkastet, og anser de forslåede ændringer som helt nødvendige  for at skabe de rette rammer omkring ATP.

ATP er en del af den grundlæggende aldersdomsforsørgelse i Danmark og kan ses som et supplement til Folkepensionen. ATP består først og fremmest af en garanteret livslang pension og  bidrager dermed til at skabe tryghed i alderdommen især for danskere med små supplerende  pensioner.

Udkastet går ikke på kompromis med ATP’s rolle som leverandør af garanteret livslang pension

De justeringer af ATP’s forretningsmodel, som udkastet til lovforslag lægger op til, respekterer  ATP’s rolle i pensionssystemet og går ikke på kompromis med ATP’s grundlæggende karakteristika som leverandør af en garanteret livslang pension.

ATP er imidlertid udfordret af det meget lave renteniveau, som øger risikoen for at niveauet og realværdien af medlemmernes pensioner reduceres væsentligt. Det gælder særligt for de yngre årgange, som ikke har nydt godt af tidligere tiders højere renteniveau.

Med det formål at kunne give ATP’s medlemmer og især de yngre årgange højere realværdi sikrede pensioner ønsker ATP’s bestyrelse derfor dels at tilpasse pensionsproduktet dels at justere afdækningsstrategien, så den giver mulighed for en mere langsigtet risikotagning.

Tilpasningen af pensionsproduktet indebærer, at en mindre del af de fremtidige indbetalinger alene er garanteret for så vidt angår levetidsrisiko.

Individuel investeringsrisiko vil gradvist blive aftrappet

Det er vigtigt at understrege, at den øgede individuelle investeringsrisiko gradvist vil blive aftrappet frem mod pensionstidspunktet, så pensionen  er fuldt garanteret på pensionstidspunktet, jf. bemærkningerne til udkast til lovforslag. Tilpasningen af produktet sker således med respekt for ATP som leverandør af grundlæggende alderdomsforsørgelse i Danmark.

ATP’s analyser viser, at med de påtænkte ændringer kan ATP’s medlemmer forvente højere  realværdisikrede pensioner med en meget begrænset forøgelse af risikoen. Da det tager tid inden ændringerne får fuld effekt, er det særligt de yngre medlemmer, der vil få glæde af til

tagene, mens de ældre medlemmer ikke kan forvente en gevinst. Det harmonerer med, at det  især er de yngre medlemmer, der er udfordret af det lave renteniveau.

FH lægger vægt på god og grundig information om ATP-ordningen herunder om de forventede ændringer.

Lovforslaget præciserer også ATP’s mulighed for at udlodde udbetalingsbonus, dvs. bonus til  ATP’s pensionister.

FH vil gerne kvittere herfor, idet FH anser det for nyttigt i nogle år at kunne tildele udbetalingsbonus, såfremt det ikke er muligt at udlodde generel bonus. Derved  kan der i højere grad ske en realværdisikring af pensionerne under udbetaling, så pensionisterne ikke oplever forringet levestandard.

Lovforslaget indeholder desuden en række mindre forslag til ændringer af ATP-loven, som en enig ATP bestyrelse står bag. FH har ingen bemærkninger hertil.

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 Juli 2021

Formanden har ordet

Kære alle

Sommeren er over os – juni har været en fin start på en forhåbentlig god, varm og solrig sommer.

Det fortjener vi efter at have ligget i Corona hi i mere end et halvt år.

Stort set hele forårsprogrammet har måttet aflyses på grund af de gældende restriktioner. Turen til Skovtårnet og Rønnede kro den 7 juni lykkedes det at gennemføre, selv om forsamlingsloftet på det tidspunkt var max. 50. Kombinationen af et udendørsarrangement og plads til 100 personer i 3 selvstændige lokaler på Rønnede kro var en succes. Der blev udtrykt stor glæde over, at vi igen kunne ses.

Vi blev 95 som kunne nyde en herlig sommerdag i en dejlig naturpark i Gisselfeld Klosters Skov og udsigten fra det 45 meter høje Skovtårn, og en efterfølgende superb 3 retters menu på i den smukt renoverede Rønnede Kro.

Regeringen har åbnet yderligere op for vores muligheder for igen at kunne samles uden alt for mange restriktioner. Så det er bestyrelsens håb, at efterårsprogrammet kan gennemføres i sin helhed. Forsamlingsloftet er hævet, kravet om mundbind er reduceret kraftigt, dog skal der fortsat vises coronapas.

Vi har sammensat et varieret program, som sendes ud i disse dage.

Den ordinære generalforsamling afholdes den 7. oktober 2021 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet. Der kommer særlig indkaldelse hertil.

Alle arrangementer afvikles i respekt for de restriktioner, der måtte være gældende på afviklingstidspunktet. Alle arrangementsstederne overholder reglerne. Men vi anbefaler alligevel, at man, hvis man ønsker det, selv medbringer mundbind og håndsprit. Det er op til den enkelte. Der udmeldes løbende ændringer fra regeringen.  Coronapasset / negativ test er fortsat en nødvendighed. Men det forventes at være udfaset fra 1 oktober.

Selv om de fleste er vaccineret, forudsætter vi fortsat, at man kun deltager, hvis man er rask og frisk. Er man i tvivl så meld afbud .

Vi håber I  om programmet, og at der fortsat vil være stor tilslutning til arrangementerne.

Efterårsprogrammets afviklingsdatoer er:                                                                                                                                                                                                                                         

 Den 1. september 2021 – bustur til Sorø, Akademiet, Klosterkirken og Parnasparken.                                   

Den 22. september 2021 – Foredrag -Meteorolog og vejrvært Jesper Theilgaard – Odd Fellow Palæet.                                            

Den 7. oktober 2021 – Ordinær generalforsamling i Odd Fellow Palæet.                                                                                         

Den 20. oktober 2021 – Det Ny Teater – Spillemand på en tagryg.                                                                                    

Den 9. december 2021 – Julearrangement – Odd Fellow Palæet. 

Skriv datoerne i kalenderen, og se nærmere vedrørende deltagerantal og frister i det udsendte program. 

Sommerhilsen 

Finn Andersen

Formand    

                                                                                                                                                                 

OK 21 er færdigforhandlet.

I sidste Nyhedsbrev (nr. 1/2021) blev der orienteret om, at overenskomstforhandlingerne på det kommunale område var færdigforhandlet på det kommunale område, men manglede vedtagelse i de kompetente forsamlinger. Dette er nu sket, ligesom resultatet på det regionale område også er godkendt.

Hvad kom der så ud af det?

De nye overenskomster er treårige, og løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev får vi en samlet lønstigning over perioden på 5,02 %, hvorved reallønnen sikres. Tjenestemandspensionen stiger med samme procentsatser. Endvidere aftaltes det, at reguleringsordningen, der sikrer samme lønudvikling i det offentlige som på det private arbejdsmarked, fortsætter.

Overenskomsten fastsætter endvidere en pulje til brug ved de enkelte organisationers forhandlinger på egne områder. Denne pulje udgør 0,5 % af lønsummen på det kommunale område og 0,45 % på det regionale område. For KKEs medlemmer betyder det ydelse af et mindre tillæg for specialister på grundløn 41- 43 og ledere på grundløn 42 – 49. Organisationspuljerne omfatter også mindre forbedringer i pensionsprocenterne. Dette gælder dog ikke for tjenestemandspensionister.

Overenskomstresultatet betyder også forbedringer på arbejdsmiljøindsatsen og flere midler til kompetenceudvikling m.v.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område forløb meget fredeligt, og overenskomstresultatet blev vedtaget med meget stor majoritet. Den eneste gruppe på det offentlige område, der ikke har godkendt overenskomstforhandlingen, er sygeplejerskerne, der derfor pt. er i konflikt. Hvad det ender med er selvsagt meget usikkert, selvom det næppe er sandsynligt, at deres hovedkrav, højere grundlønsindplacering, bliver imødekommet, da det formentlig vil åbne op for yderligere krav fra mange andre offentlige grupper.

Såfremt du ønsker yderligere information om OK 21, er det nemmest at besøge HK Kommunals hjemmeside på: http://www.hk.dk

Nyhedsbrev nr. 1 -  februar 2021

Formanden har ordet

Kære alle

Så er vi kommet et stykke ind i 2021, og tiden for vores ordinære generalforsamling den 18. marts nærmer sig. Jeg håber, at alle er raske og friske, og har undgået Covid 19.

Corona pandemien har ikke sluppet sit tag endnu, men det går den rigtige vej. Smittetallene er faldende, testmulighederne er mange og enkle, og vacciner er snart til rådighed for os alle.

Det har betydet, at myndighederne har måttet iværksætte markante restriktioner, og at vi ikke har kunnet komme i gang med vores planlagte forårsarrangementer. Foredraget med vejrprofeten Jesper Theilgaard den 10. februar måtte aflyses.

Vi satser på at kunne afholde den ordinære generalforsamling den 18. marts 2021 som planlagt, og indkaldelsen hertil er udsendt den 17. februar. Skulle restriktioner forhindre afholdelse af generalforsamlingen, vil vi i lighed med sidste år udsætte den. Der vil løbende blive orienteret via hjemmesiden, og ved udsendelse af meddelelse herom.

Det ved vi mere om efter den 28. februar, hvor myndighederne melder nyt ud.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne 

Finn Andersen

Formand  

Overenskomstforhandlinger i gang

Her op til deadline for udsendelse af Nyhedsbrevet, er overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked gået i gang. Forhandlingerne for statens og det kommunale område er afsluttet, og mangler alene godkendelse hos de respektive forhandlingsparter. Der resterer nu overenskomstforhandlingerne for regionerne, der forventes afsluttet inden udgangen af februar. De nye overenskomster er treårige, og løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Fra lønmodtagerside var målet lønstigninger i forhold til den generelle udvikling i det økonomiske råderum. Omvendt mente arbejdsgiverne, at blandt andet corona pandemien tærer så meget på de økonomiske ressourcer, at der burde vises mådehold. Resultatet blev en samlet ramme over den treårige periode på 6,75 % på hele det offentlige område. På det kommunale område får vi en generel lønstigning på 5,02 %, hvor lønstigningen på statens område udgør 4,42 %. Disse stigninger udmøntes med 1,0 % pr. 1. april 2021; 1,01 % pr. 1. oktober 2021; 1,90 % pr. 1. oktober 2022; 0,30 % pr. 1. april 2023 og 0,81 % pr. 0,81 %. Lønstigningerne sker med udgangspunkt i lønnen pr. 31. marts 2021. Tjenestemandspensioner reguleres med samme procentsats som ovennævnte lønstigninger. Lønstigningen har en størrelse, der sikrer reallønnen, hvilket var et vigtigt krav fra organisationsside forud for forhandlingerne. Endvidere aftaltes det, at reguleringsordningen, der sikrer samme lønudvikling i det offentlige som på det private arbejdsmarked, fortsætter.

Overenskomsten fastsætter endvidere en pulje til brug ved de enkelte organisationers forhandlinger på egne område. Denne pulje udgør 0,5 % af lønsummen. Endvidere er aftalt puljer til lavtlønsgrupper, ligesom det er aftalt, at de seniorpolitiske tiltag fortsætter i den nye overenskomstperiode.

I næste Nyhedsbrev vil der yderligere blive informeret om overenskomstforhandlingerne, når de er endelig godkendt af de kompetente forsamlinger på såvel det kommunale som det regionale område.

 Nyhedsbrev nr. 2 - december 2020     

Formanden har ordet

Så er endnu et år gået.

Det har været et turbulent år i samfundet, og på sin vis også i vores forening, på grund af Corona pandemien, som siden marts måned har været over os, og betydet begrænsninger i vores bevægelsesfrihed og vores arrangementsmuligheder.

Vi nåede kun at gennemføre 1 af 4 forårsarrangementer med sædvanligt fremmøde, og vores generalforsamling måtte aflyses og udskydes til efteråret. Det lykkedes at gennemføre 3 af efterårets 4 arrangementer og vores generalforsamling, med overholdelse af alle gældende Qvid 19 restriktioner og vejledninger, som dog har betydet betydeligt færre deltagere end vi er vant til.

Nu står julen og nytåret for døren, og vinteren banker på.

Vi har i 2020 kunnet gennemføre 4 – trods alt vellykkede arrangementer. Desværre med betydeligt færre deltagere end normalt. Den efterhånden traditionelle musik arrangement i Krudttønden måtte flyttes til Bartof, og vores årlige teateraften i Betty Nansen teatret måtte aflyses.  Desværre måtte vi også aflyse vores traditionelle julearrangement i år.

KKE går nu ind i sit 7´år og afholder sin 7´ordinære generalforsamling den 18. marts 2021. Der udsendes særskilt indkaldelse hertil i februar måned.

Forårsprogrammet for 2021 udsendes lige op til jul, og husk nu at skrive dato og tilmeldingsfristen ind i jeres kalender, hvis I gerne vil deltage.

På grund af de fortsatte coronarestriktioner og begrænsede forsamlingsmuligheder, der kan skifte i perioden, vil der ikke være skrevet deltagerantal i de enkelte arrangementer i programmet. Det påføres først i tilmeldingssystemet fra tilmeldingsdatoen. Det vil nok være færre end vi har været vant til. Men skriv jer eventuelt på ventelisten for en sikkerheds skyld, hvis vi pludselig må være flere.

Vi håber, at det vil være muligt at gennemføre de planlagte arrangementer.

Og husk: Det er fortsat vigtigt, at man kun deltager, hvis man er frisk og rask, og ikke er en smitterisiko.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende coronafrit nyt år.

 

Mange hilsener

 Finn Andersen

Formand

 

Nyt fra KKE

Københavns Kommunes Embedsmandsforening bringer i Nyhedsbrevet information om primært tjenestemandspensionsforhold, da tjenestemandspensionister efterhånden er den primære målgruppe i medlemskredsen. Information af mere generel karakter bringes direkte på foreningens hjemmeside. Det gælder også information om og fra vore samarbejdspartnere – blandt andet Forbrugsforeningen, TJM Forsikring, Lån & Spar Bank med flere.

Vi er imidlertid fortsat meget åbne over for indlæg, efterlysninger m.v. fra jer medlemmer. Så tøv ikke, såfremt du har noget på hjerte af interesse for KKE's medlemmer.

Nyt fra FTF

Islands Brygge 32 D | 2300 København S | Telefon: 35 24 60 00,.

https://fho.dk/

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er modtaget:

Velkommen til Pensionskommissionen – I har en vigtig men svær opgave foran jer

Regeringen har nedsat den nye Kommission om tilbagetrækning og nedslidning, som ledes af Jørn Neergaard Larsen, tidligere Beskæftigelsesminister og tidligere direktør i DA. Næstformand Arne Grevsen hilser Kommissionen velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Pensionskommissionen skal blandt andet afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Kommissionen har en vigtig men også svær opgave foran sig. At vi lever længere er en gave, men det er også en udfordring, når de ekstra år giver flere år på arbejdsmarkedet. Der er mange, der ikke kan holde til så lange arbejdsliv. Jeg er glad for, at Kommissionen skal kigge reglerne efter i sømmene, udtaler Arne Grevsen.

Ud over stigningen i pensionsalderen har Kommissionen har også fået til opgave at se på om reglerne i pensionssystemet kan forenkles.

Arne Grevsen udtaler: Det vil bestemt være godt med et mere enkelt pensionssystem, men det er ikke nogen nem opgave. Udvikling viser, at reglerne er blevet mere indviklet med tiden. Det ville være dejligt, hvis Kommissionen kunne lykkes med at vende det billede.  

Kommissionen skal desuden undersøge om incitamentet til at spare op er godt nok. Arne Grevsen efterlyser en fuld og hel løsning på samspilsproblematikken, så det kan betale sig at spare op til pension for alle.

Den seneste pensionsreform fra 2017-18 har styrket incitamentet til at spare op i den sidste del af arbejdslivet. Men samspilsproblemerne er ikke løst for alle grupper. Der er brug for at komme helt i mål med en løsning på samspilsproblemerne. Det er en vigtig opgave for Kommissionen, siger Arne Grevsen.

Tænketanken påbegynder arbejdet nu og afslutter det i 1. kvartal 2022.

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne og pensionstabeller.

Vejen til lønoversigten:

  1. Slå op på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: forhandlingsfællesskabet.dk
  2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
  3. Klik på ”løntabeller”
  4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.

Vejen til pensionstabeller:

Slå op på www.kommuneforlaget.dk

Gå til ”Publikationer”

Gå til ”Løn og personale”

Gå til ”Tjenestemandspensioner i kommuner”

Vælg den tabel for det år, du ønsker at se

ALLE MEDLEMMER MED FAMILIE ØNSKES EN RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYTÅR.


Nyhedsbrev nr. 1, juli 2020

Formanden har ordet

Kære alle.

Sommeren er over os – efter et meget specielt forår med coronavirus, forsamlingsforbud og aflyste arrangementer.

Vi nåede kun at afvikle et forårsarrangement, inden coronakrisen lukkede for mulighederne, for at samles.

Vi har derfor måttet aflyse alle øvrige arrangementer i foråret, og også vores ordinære generalforsamling den 19. marts.

Jeg håber, alle er kommet godt igennem den svære tid med helbredet i behold og med fortsat lyst til igen at mødes til vores efterårsarrangementer. Vi glæder os til at komme i gang igen.

Der er nu fra regeringen åbnet op for, at vi igen kan forsamles i et antal, hvor vores arrangementer kan gennemføres.

Vi har sammensat et varieret program som sendes ud i disse dage.

Der afholdes ordinær generalforsamling den 17. september 2020 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet. Der kommer særlig indkaldelse til generalforsamlingen.

Det er vigtigt, at vi alle tager sundhedsstyrelsens forskrifter alvorligt. Vi skal være sikre på, at vi er raske, når vi deltager i et arrangement. Er man i tvivl, så må man hellere melde afbud.

Vi har fået tilsagn fra alle de tilrettelagte arrangementer om, at de overholder de gældende hygiejneregler, med afspritningsmuligheder og afstandsregler.  Men vi anbefaler alligevel, at man, hvis man ønsker det, selv medbringer personlig håndsprit og eventuelt mundbind. Det er op til den enkelte.

Vi håber, at I vil synes om programmet, og at der fortsat vil være stor tilslutning til arrangementerne.

Efterårsprogrammets afviklingsdatoer er:

7. september 2020 – Bustur m.m. til Køge/Stevns m.m.

17. september 2020 – Ordinær generalforsamling i Odd Fellow Palæet.

12. oktober 2020 – Musikaften i Krudttønden.

11. november 2020 – Foredrag, sang klaver med Erik Lindsø – Tema Benny Andersen.

10. december 2020 – Formandsorientering og efterfølgende spisning i Odd Fellowpalæet

Skriv datoerne i kalenderen og se nærmere vedrørende deltagerantal og tilmeldingsfrister i det udsendte efterårsprogram. 

Sommerhilsen

Finn Andersen

Formand

 

 

Efterårsprogram 2020

 

Kære KKE- medlemmer.

Hermed efterårsprogrammet for KKE’s arrangementer i efteråret 2020. Vi måtte jo desværre aflyse forårsprogrammet allerede efter 1 arrangement, pga. Coronakrisen. Der er nu fra myndighederne givet tilladelse til, at vi igen kan samles i større forsamlinger. Så vi håber programmet kan gennemføres uden problemer og med sædvanlig stor deltagelse. Vi håber alle er kommet godt gennem denne mærkelige og vanskelige periode. Vores arrangementer håber vi, vil kunne gennemføres med det samme antal og som sædvanlig med et godt humør. Alle skal være opmærksomme på at overholde de Corona-regler, vi har lært at leve med. Det er vigtigt, at man kun deltager i arrangementerne, hvis man er frisk og rask og er sikker på ikke at være en eventuel smitterisiko. Desuden, at man overholder de til-en-hver-tid gældende afstands- og hygiejneregler. Man er velkommen til at medbringe egne værnemidler såsom håndsprit og mundbind til vores arrangementer. Vi glæder os meget til at se jer igen.

Husk fortsat medlemsnummer - også når vi mødes.

 

Arrangementer 

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vores arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-130 i det enkelte arrangement. Der vil være egenbetaling i kontanter, helst lige penge. Der er dog ikke egenbetaling i efterårsprogrammet 2020. Deltagere i arrangementerne skal være opmærksomme på gåture og på trapper, der skal forceres! Man må selv kunne bevæge sig rundt.

Tilmeldingsprocedure: Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at man kun kan tilmelde sig 1 arrangement ad gangen, man kan altså ikke tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Det enkelte arrangement har sin egen tilmeldingsfrist. Tilmelding vil være 5-6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato kl. 00.01, på hvert arrangement

Tilmelding sker som hidtil via hjemmesiden. Du klikker ind på det blå felt, herefter indtaster du medlemsnummer og sender. Du får altid en e-mail kvittering kort efter. Hvis dette ikke er tilfældet, har du brugt forkert medlemsnummer og er så ikke tilmeldt! Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er noteret på ventelisten. Bliver du forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen, ugen før arrangementet. Tænk på dine kolleger på ventelisten! Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangementsstedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

 

Mandag d. 7. september – Bustur til Stevns 

Kl. 09:15: Afgang fra Sjælør Stationsplads

Øl pause

Kl. 10:30: Guidet tur i Køge.

Kl. 12:00: Kørsel til traktørstedet Gjorslev Bøgeskov med indtagelse af en frokostbuffet med øl, vand og vin.

Kl. 15:30: Kørsel til Holtug kridtbrud og med kig til Gjorslev gods.

Kl. 16:30: Afgang til Sjælør stationsplads.

Kl. 17:30: Tak for i dag.

Max antal deltagere: 130

Tilmelding fra mandag d. 3. august med sidste frist til d. 31. august

 

Torsdag d. 17. september - Generalforsamling

Kes årlige generalforsamling i Odd Fellow Palæet kl. 15:30.

Nærmere herom senere, der udsendes særlig indkaldelse i august måned.

 

Mandag d. 12. oktober – Musikaften i Krudttønden, Serridslevvej 2. Kbh. Ø

Kl. 19:00: Dørene åbnes med frit bord valg, vi sidder ganske tæt!!

Kl. 19:15: Velkomst, udskænkning og fordeling af sandwich, én pr. mand.

Kl. 20:00: Intro ved Ivan Petersen. Derfra musik og sang fra 3 bands

Kl. 21:15: Pause

Kl. 22:30: Tak for i aften Side 2

Max antal deltagere: 110

Tilmelding fra mandag d. 31. august med sidste frist til mandag d. 5. oktober.

 

Onsdag d. 11. november - foredrag i Odd Fellow Palæet 

Erik Lindøs vil underholde og fortælle om digteren, lyrikeren, forfatteren, komponisten mm. Benny Andersen.

Kl. 11:00: Foredrag,

Kl. 13:00: Frokost m. 3 stk. Smørrebrød og drikkevarebuffet samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:00: Afslutning.

Max antal deltagere: 120

Tilmelding fra mandag d. 5. oktober med sidste frist til mandag d. 2. november.

 

 

Torsdag d. 10. december julefrokost i Odd Fellow Palæet 

Kl. 10:30: Indgang åbnes, adgang til drikkevarebuffet

Kl. 12:00: En lækker julefrokost samt kaffe/te med sødt.

Kl. 15:30: Glædelig jul til alle

Tilmelding fra mandag d. 9. november med sidste frist til mandag d. 30.november.

 

 

 

 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk tilmeldingsproceduren.

Foretages på hjemmesiden, www.kk-e.dk

OBS. Kun medlemmer. der betaler fuldt kontingent kan deltage i arrangementerne.

 

Vedr. Afbud: 

Inden sidste frist, send mail til kke-aktiviteter@kk-e.dk 

 

Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud efter fristens udløb, skal dette ske til

Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller på hendes telefon, tlf.: 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon: 33 21 86 72.

 

På gensyn til arrangementerne.

Bestyrelsen

 Nyhedsbrev nr. 2, december 2019

 

Formanden har ordet.

Så er endnu et år gået. Julen står for døren, og vinteren banker på. Vi har afholdt vores traditionelle julefrokost den 10. december i de smukke lokaler i Odd Fellow Palæet, hvor rigtig mange deltog i højt humør, og indtog en herlig veltillavet julefrokost med rigeligt tilbehør.

Vi har i 2019 haft 9 vellykkede arrangementer med stor deltagelse og heldigvis meget tilfredse medlemmer. Det efterhånden traditionelle musik arrangement i Krudttønden og vores årlige teateraften i Betty Nansen teatre,t ønsker rigtig mange skal fortsætte. Også de 2 sejlture, der har været på programmet i 2019, har fåret stor opbakning. Så det har været et godt år for vores forening.

KKE går nu ind i sit 6´år og afholder sin 6´ordinære generalforsamling den 19. marts 2020. Der udsendes særskilt indkaldelse hertil i februar måned.

Den ændring vi har foretaget omkring tilmeldingsproceduren, så hvert arrangement har sin egen tilmeldingsdato og frist, har betydet at der er væsentlig færre afbud end tidligere.
Forårsprogrammet for 2020 er nu udsendt og kan ses under "arrangementer" og husk så at skrive dato og tilmeldingsfristen ind i jeres kalender, hvis I gerne vil deltage.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand

Redaktøren har ordet.

Som det blev oplyst i sidste Nyhedsbrev (nr. 1, juni 2019) er KKEs nye hjemmeside taget i brug, og fungerer upåklageligt efter en test periode. På hjemmesiden fremgår alle oplysninger, der hidtil har været bragt i Nyhedsbrevet. Det betyder mange gentagelser af information, som bestyrelsen finder fylder for meget, og derved kan virke uoverskueligt. Der vil derfor fremadrettet blive henvist til hjemmesiden, når der ønskes oplysninger om arrangementer (som der endvidere udsendes særskilt information om), bestyrelsens sammensætning m.v. Endvidere er information om vore samarbejdspartners tilbud m.v. også udførligt omtalt her på siden, under medlemsfordele, og vil derfor ikke særskilt blive bragt i Nyhedsbrevet. Fremadrettet vil der primært blive bragt information i Nyhedsbrevet om nyheder og tiltag, der ikke findes på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at medlemmerne tager godt imod disse tiltag.

Ægtefællepension m.v.

Husk at orientere din ægtefælle om vedkommendes tjenestemandsrettigheder i tilfælde af dødsfald. Københavns Kommune har normalt de oplysninger, der skal bruges, men i forbindelse med de mange organisationsændringer m.m. de seneste år, kan der ske fejl, så indgåede aftaler om pensionsforhold kan være overset. Det her aktualiseres også af den nye aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med 37 års pensionsalder.

Efterlysning

Fra medlem af KKE, Stig Prehn, er modtaget denne anmodning:
Kommunal Idrætsklub søger gamle og nye ansigter!

KIK- Kommunal Idrætsklub er fra 1922, så vi nærmer os snart de 100 år, som man kan se af introduktionen til klubdannelsen i Absalon fra juni 1922, som jeg har fundet inde i Stadsarkivet.

Vi er begyndt at samle relevant materiale om foreningen til jubilæet, og vedlagte foto fra Kommunalforeningens lokaler på H.C. Andersens Boulevard er fra KIKs generalforsamling 12. april 1961 på 39 års dagen. SAS-hotellet i baggrunden og vores medlemslister bekræfter årstallet.

Vi vil gerne have sat navne på flest mulige KIK-gymnaster på billedet– måske kan KKE-pensionisterne hjælpe hermed, da vi mangler nogle personoplysninger.

Efter 80 år på Nyboder skole, 10 år på Vigerslev Allé skole og nu 8. år på Hyltebjerg Skole fortsætter vi til vinter med gymnastik og volleyball på Energicenter Voldparken på Kobbelvænget 65 i Brønshøj tirsdag og fredag kl.15-17 – Der er plads til flere på vort hold, hvor gennemsnitsalderen er ca. 70 år. PT har vi kun et herrehold, men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer, hvis nogen har lyst til at tage fat.

Her er KIK-formandens bud på KIK-gymnastfotoet fra 1961, som vi er sikre på:

Forreste række: Felix Petersen, skolevæsenet. Tage Jensen, Belysningsvæsenet, Leo Andersen, Sporvejene, Niels P.  Bremland og Johan Håkonsson, Belysningsvæsenet, Erik Blichfeldt, Belysningsvæsenet, De tre yderst til højre????

Anden række: V. O. Lund, Jørgen Geertz Hansen og Erik Nielsen alle Belysningsvæsenet, Arne Damsgaard, Sporvejene, Arne Skov Petersen, Belysningsvæsenet.
Erik Roikjer, Tekniske tjenestemænd, K. Østergård, Stadsarkitekten, ukendt ved det åbne vindue.

Bageste række: Lidt synlig yderst til venstre Hans Nielsen, Sporvejene, Henning Lindskog, Sporvejene – to med briller tvivlsomme – måske V.O. Lund, Belysningsvæsenet den høje??. Yderst til højre Erik Laugesen, Sporvejene.

Det er især “højre flanke” og herrerne med briller i bageste række jeg er i tvivl om!
Kan du genkende eller bekræfte en gammel kollega på billedet, så giv mig besked på isprehn@dbmail.dk.

På gensyn

Stig Prehn
formand KIK

 

Nyt fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.


Islands Brygge 32 D | 2300 København S | Telefon: 35 24 60 00, http://www.fho.dk

Nu begynder overgangen til den nye ferielov.

Overgangsordningen til den nye ferielov trådte i kraft den 1. september. Tjek de vigtigste regler her, inden du planlægger næste ferie.

Sommerferien er slut for de fleste. Til gengæld har vi nu taget hul på overgangsperioden frem mod den nye ferielov, som træder i kraft til næste år.

Overgangsperioden varer fra den 1. september i år til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, som kan have betydning for, hvordan du skal planlægge dine ferier i 2020.

Planlæg sommerferien 2020

Med overgangsperioden slutter den måde, vi plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i årets første otte måneder – frem til 31. august i år.
Så mens man plejer at optjene 25 feriedage på et helt år, har man her i den forkortede periode kun optjent 16,7 feriedage – svarende til lidt over tre ugers ferie. De dage skal man på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret, dvs. fra 1. maj til 30. september 2020.

Men hvad nu, hvis man gerne vil holde længere sommerferie end kun tre uger i 2020?
Overgangsperioden betyder, at man ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 – sådan som man plejer, når et nyt ferieår starter.

Så hvis man ønsker længere ferie end de tre uger, er man nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det aftaler man med sin arbejdsgiver. Hvis man har en overenskomst med ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan man selvfølgelig også bruge dem.

Man bliver ikke snydt for feriedage.

Men man kan måske alligevel umiddelbart have oplevelsen af at miste nogle feriedage – hvis man nu fx er nødt til at droppe vinterferien for at kunne holde den lange sommerferie.
MEN… i det samlede regnskab mister man IKKE de feriedage, man har ret til!

Guide til den nye ferielov

Læs mere om ferieloven hos Beskæftigelsesministeriet

Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener man nemlig 2,08 feriedage hver måned, som man kan afholde umiddelbart efter, man har optjent dem. Det giver alt i alt 8,32 feriedage ekstra = i alt 25.

Men de feriedage, man mangler op til de 25 dage, er man altså her i overgangsåret nødt til at vente med at holde til efter sommerferien.

Lidt bøvlet for nogle? Ja… Men kun dette ene år. Grunden er, at hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville vi hver især kunne have ret til op til hele ti ugers ferie det første år. Det ville have meget store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi – og arbejdsgivers økonomi.

Man bliver ikke snydt for sine feriepenge

I den overgangsperiode på 12 måneder, vi nu har taget hul på, indefryses de optjente feriepenge, indtil man går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, man har optjent, til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, man forlader arbejdsmarkedet.

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020

Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie fra maj året efter.

På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Fra 1. september 2020 kan man afholde sin ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Som i dag vil man fortsat optjene 2,08 feriedage pr måned.

Men i stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis. Eksempelvis kan den ferie, man har optjent i fx februar, allerede afholdes fra marts samme år.

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, FerieKonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020.

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt – dette skal ske senest inden 5 år.

Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, fx. ved førtidspensionering.

Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: http://www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.

 

Tidligere nyheder:

MOBILE PAY

På KKEs generalforsamling i marts 2019 blev det foreslået, at det skulle være muligt at betale via Mobile Pay til KKEs arrangementer - herunder at det skulle være muligt at betale forud, så der ikke skulle bruges tid på betalingen ved arrangementsstederne.
Bestyrelsen har drøftet forslaget, og finder det umiddelbart for dyrt og administrativt besværligt at indføre. For foreninger skal anvendes ”My Shop”, hvilket kræver forskellig dokumentation inden oprettelse og godkendelse hos Skat. Hertil kommer, at det koster rimeligt meget at få systemet oprettet, ligesom man skal betale et beløb pr. transaktion. Man skal op over 100.000 transaktioner om året for at få en rimelig pris pr. transaktion. Af samme årsag har vi også valgt at undlade Dankort betaling via Nets. Endvidere vil indførelse af Mobile Pay betyde et stort merarbejde for vores kasserer, der så skal bogføre og registrere hver enkelt indbetaling.

De fleste arrangementer har en egenbetaling på 100 kr., hvilket må være en mulighed for alle at bruge. De fleste mødesteder er i det centrale København, så man kommer sandsynligvis forbi flere hæveautomater undervejs.

Men dejligt at medlemmerne kommer med forslag til foreningen. Vi vil altid se på det med positive briller.

Nyt fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (1/2019)

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er modtaget:

Stabil lønudvikling: Plads til højere lønstigninger.

Lønstigningerne på DA-området var stabile i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 2018. ”Der er fortsat tale om en moderat lønudvikling set i lyset af konjunkturforbedringen, og der er plads til højere lønstigninger”, siger FHs cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen på baggrund af netop offentliggjorte løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Nye tal fra DA viser, at den årlige lønstigningstakt på DA-området i 1. kvartal 2019 var 2,5 pct. Dermed er lønvæksten uændret i forhold til både 3. og 4. kvartal 2018. Lønstigningerne er tiltaget fra godt 2 pct. i 2015 til 2½ pct. i 2018, mens beskæftigelsen er steget med godt 180.000 personer i samme periode.

Det seneste år har lønstigningstakten været stabil, og der er altså fortsat tale om en moderat lønvækst set i lyset af rekordhøj beskæftigelse, faldende arbejdsløshed og virksomhedernes stærke konkurrencekraft, siger Allan Lyngsø Madsen.

Der er udsigt til, at lønstigningstakten stiger i de kommende år. FH forventer en lønvækst på 2,7 pct. for hele 2019 stigende til 3,0 procent i 2021.

Det er helt naturligt, at lønstigningstakten stiger i løbet af opsvinget. Det er et tegn på, at vi for alvor har lagt en historisk lang og dyb krise bag os, som virkelig har sat sine spor på det danske arbejdsmarked, siger Allan Lyngsø Madsen og fortsætter:

Højere lønstigninger er aktuelt ikke tegn på overophedning. Arbejdsmarkedet nærmer sig normaltemperatur, og derfor er det også forventeligt med en lønstigningstakt i mere normale størrelser.

Nyhedsbrev nr. 1/2019

Formanden har ordet

Sommeren er over os, og vi ser frem til, at den måske kan blive lige så flot som i 2018.
Vi har nu afsluttet vores forårsarrangementer med en dejlig sejltur på Øresund, besøg på Flakfortet og i Dragør. Vejret holdt sig igen på den fine side. 134 deltog. Dejlig afslutning på forårssæsonen.
Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende efterårsprogram, som vi håber mange vil tilslutte sig.
Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren fortsat er, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsperiode og tidsfrist.
Husk også at tilmelding er bindende. Læs programmet og notér i kalenderen, hvornår der er tilmeldingsfrist.
Efterårsprogrammets datoer er:
Onsdag den 28. august. Guidet Havnerundfart. Frokost på Ravelinen.
Torsdag den 19. september. Foredrag i Odd Fellow Palæet. ved Torben Nielsen – Årets gang i kongehuset.
Onsdag den 9. oktober. Musikaften i Krudttønden.
Torsdag den 7. november. Teateraften i Betty Nansen Teatret. ”En skærsommernats Drøm”.
Tirsdag den 10. december. Den traditionelle julefrokost. Odd Fellow Palæet.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
På glædeligt gensyn til efterårets arrangementer.

Mange hilsener

Finn Andersen
Formand