Historie

Hvem er KKE ?

Københavns Kommunes Embedsmandsforening er stiftet i 1914, og er efter den 1. juli 2014 overgået til at være en interesse-organisation der omfatter ansatte og pensionister i Københavns Kommunes forvaltninger, Movia, Region Hovedstaden og til-svarende organisationer, hvori Københavns Kommune er parthaver, der den 1. juli 2014 var medlemmer af den indtil da forhandlings-berettigede organisation KKE.
Efter 1. juli 2014 er foreningen en interesseorganisation.
Foreningen varetager medlemmernes kollegiale, sociale, økonomiske, kulturelle interesser og fokus på pensionsforhold, herunder vilkår for tjenestemandspension via arrangementer af social, kulturel og/eller faglig karakter.
Foreningen optager ikke nye medlemmer efter 1. juli 2014.
Fra 1. juli 2014 består medlemskredsen af tre medlemskategorier. jvnf. vedtægtens paragraf 7.
Senior medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlem af seniorklubben - har fuldt medlemskab og har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Kontingent pt. 1200 kr årligt
Arbejdsaktive medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlemmer af KKE og som pr. 1. juli 2014 har tilmeldt sig fuldt medlemskab og dermed har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Kontingent pt 1200 kr årligt
Venteliste medlemmer som er arbejdsaktive medlemmer, der den 1. juli 2014 var medlemmer af KKE og som ønsker at bevare muligheden for at blive fuldgyldige medlemmer i forbindelse med senere pensionering. Og som har tilmeldt sig ventelistemedlemsformen pr. 1. juli 2014. Disse kan ikke deltage i foreningens sociale arrangementer jvnf. vedtægten paragraf 7 stk 3. Kontingent pt 100 kr årligt.
Medlemstallet pr. 1. juli 2014 er ca 400.
Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.
Sekretariat. Foreningen har ikke et egentligt sekretariat. Opgaverne varetages af bestyrelsen bistået af ansat kontorhjælp Gunnel Arnesen, email : gunnel.arnesen@kk-e.dk
Postadressen er Københavns Kommunes Embedsmandsforening, Niels Hemmingsens Gade 20 B, Baghuset 1. sal, 1153 K
Der er ikke medlemsadgang i almindelighed, da foreningen deler kontorfaciliteter med en anden organisation.